Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια Νοσοκομείου Λαμίας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 58 λεπτά 54 δευτερόλεπτα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/06/2021 14:30:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΗΥ4690ΒΜ-Ο94

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 15/06/2021 14:22:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΓ44690ΒΜ-4ΚΔ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 22-06-2021 ,ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

Θέμα: ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 22-06-2021 ,ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 15/06/2021 14:19:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62ΓΟ4690ΒΜ-ΙΥΓ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ
Ημ/νια: 15/06/2021 14:11:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΒΒ4690ΒΜ-ΞΨΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ MEDUMAT STANDARD 2 ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ WEINMANN

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ MEDUMAT STANDARD 2 ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ WEINMANN
Ημ/νια: 15/06/2021 11:35:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΥ54690ΒΜ-33Θ

ΧΕ-798

Θέμα: ΧΕ-798
Ημ/νια: 15/06/2021 08:43:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω87Τ4690ΒΜ-ΣΔΗ

ΧΕ-797

Θέμα: ΧΕ-797
Ημ/νια: 15/06/2021 08:42:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΙΝ4690ΒΜ-Ω5Α

ΧΕ-796

Θέμα: ΧΕ-796
Ημ/νια: 15/06/2021 08:41:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω5Ο94690ΒΜ-Ζ52

ΧΕ-795

Θέμα: ΧΕ-795
Ημ/νια: 15/06/2021 08:41:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ1Ρ4690ΒΜ-ΚΜ7

ΧΕ-794

Θέμα: ΧΕ-794
Ημ/νια: 15/06/2021 08:40:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΡ94690ΒΜ-ΜΛΓ

ΧΕ-793

Θέμα: ΧΕ-793
Ημ/νια: 15/06/2021 08:39:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΗΔ4690ΒΜ-696

ΧΕ-792

Θέμα: ΧΕ-792
Ημ/νια: 15/06/2021 08:39:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΛ94690ΒΜ-4Σ2

ΧΕ-791

Θέμα: ΧΕ-791
Ημ/νια: 15/06/2021 08:38:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΧΘ4690ΒΜ-ΦΨ4

ΧΕ-790

Θέμα: ΧΕ-790
Ημ/νια: 15/06/2021 08:37:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61ΞΑ4690ΒΜ-ΖΥΟ

ΧΕ-789

Θέμα: ΧΕ-789
Ημ/νια: 15/06/2021 08:37:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΡΔ4690ΒΜ-2ΔΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/06/2021 14:59:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΑ84690ΒΜ-ΩΞΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/06/2021 14:55:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΚΑ4690ΒΜ-ΦΡΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/06/2021 14:49:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΥΗ4690ΒΜ-Ι9Δ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/06/2021 14:47:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ51Ι4690ΒΜ-7ΔΛ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 14/06/2021 14:44:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61ΜΟ4690ΒΜ-ΖΩ5

Σελίδες