Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια Νοσοκομείου Λαμίας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 59 λεπτά 9 δευτερόλεπτα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/09/2023 11:11:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 63ΖΨ4690ΒΜ-80Φ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/09/2023 11:10:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΔΝ4690ΒΜ-ΟΨΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 25/09/2023 11:08:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ4Η4690ΒΜ-ΔΓΟ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Ημ/νια: 25/09/2023 09:24:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61ΗΝ4690ΒΜ-313

«Επισκευή του κλειστού επιβατηγού οχήματος VAN εννέα (9) θέσεων μάρκας «HYUNDAI» του Γ.Ν. Λαμίας με αριθμό κυκλοφορίας KHI 5948»

Θέμα: «Επισκευή του κλειστού επιβατηγού οχήματος VAN εννέα (9) θέσεων μάρκας «HYUNDAI» του Γ.Ν. Λαμίας με αριθμό κυκλοφορίας KHI 5948»
Ημ/νια: 25/09/2023 08:20:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΜΕ4690ΒΜ-ΕΔ3

Επισκευή κλειστού επιβατηγού οχήματος μάρκας «ΗΥUNDAI» του Γ.Ν.Λαμίας με αρ.κυκλοφορίας ΚΗΙ 5947

Θέμα: Επισκευή κλειστού επιβατηγού οχήματος μάρκας «ΗΥUNDAI» του Γ.Ν.Λαμίας με αρ.κυκλοφορίας ΚΗΙ 5947
Ημ/νια: 25/09/2023 08:15:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΣ84690ΒΜ-ΞΒΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/09/2023 12:02:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΖ34690ΒΜ-ΥΗ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/09/2023 12:01:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Α34690ΒΜ-Ω9Η

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/09/2023 11:59:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΤΡ4690ΒΜ-ΚΔ4

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/09/2023 11:58:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΚ64690ΒΜ-9ΦΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/09/2023 11:57:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΧΧ4690ΒΜ-Κ29

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/09/2023 11:56:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΡΨ4690ΒΜ-ΗΧΧ

Προμήθεια «ΠΛΑΚΑ 1/3 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΤΥΠΟΥ Α.Ο.» με τιμή προηγούμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, κατόπιν διαπραγμάτευσης, συνολικού ποσού 519,80€ με ΦΠΑ για οχτώ (8) μήνες (ΚΑΕ:1313, CPV: 33141700-7)

Θέμα: Προμήθεια «ΠΛΑΚΑ 1/3 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΤΥΠΟΥ Α.Ο.» με τιμή προηγούμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, κατόπιν διαπραγμάτευσης, συνολικού ποσού 519,80€ με ΦΠΑ για οχτώ (8) μήνες (ΚΑΕ:1313, CPV: 33141700-7)
Ημ/νια: 22/09/2023 11:31:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΟΖ4690ΒΜ-3Χ1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/09/2023 10:50:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΔ24690ΒΜ-79Τ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/09/2023 10:49:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΥΝ4690ΒΜ-35Ρ

ΧΕ-1712 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΕΦΙΑΠ (22310 44163, 6,7/2023)

Θέμα: ΧΕ-1712 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΕΦΙΑΠ (22310 44163, 6,7/2023)
Ημ/νια: 22/09/2023 10:49:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ61Η4690ΒΜ-024

ΧΕ-1710 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 7/2023

Θέμα: ΧΕ-1710 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 7/2023
Ημ/νια: 22/09/2023 10:42:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 64Ψ24690ΒΜ-ΣΑΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/09/2023 10:40:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΜΟ4690ΒΜ-Κ21

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/09/2023 10:39:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΧΚ4690ΒΜ-Ψ1Ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 22/09/2023 10:37:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΕ54690ΒΜ-4ΘΠ

Σελίδες