Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια Νοσοκομείου Λαμίας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 14 λεπτά

ΧΕ-885 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (4887Π.01.2.4)

Θέμα: ΧΕ-885 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (4887Π.01.2.4)
Ημ/νια: 25/04/2024 12:15:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ614690ΒΜ-Κ66

Έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, μέσω χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγκεκριμένα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Στερεά Ελλάδα.

Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, μέσω χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγκεκριμένα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Στερεά Ελλάδα.
Ημ/νια: 25/04/2024 11:09:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 652Ξ4690ΒΜ-8ΟΩ

Προμήθεια ανταλλακτικών (αναλωσίμων) για την λειτουργία των Καρδιοτοκογράφων τύπου EDAN F6 της Μαιευτικής Κλινικής του Γ.Ν. Λαμίας, (CPV: 33140000-3) από την εξειδικευμένη εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ» με (ΑΦΜ: 095029193), η οποία...

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών (αναλωσίμων) για την λειτουργία των Καρδιοτοκογράφων τύπου EDAN F6 της Μαιευτικής Κλινικής του Γ.Ν. Λαμίας, (CPV: 33140000-3) από την εξειδικευμένη εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ» με (ΑΦΜ: 095029193), η οποία αποτελεί και εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του οίκου EDAN στην Ελλάδα, δαπάνη συνολικού ύψους (650,00€) χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι (806,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Ημ/νια: 25/04/2024 09:29:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΠΦ4690ΒΜ-Ξ0Χ

Αναβάθμιση του λογισμικού που συνδέει τον Ενδοσκοπικό Πύργο με έναν κοινό υπολογιστή για την αποθήκευση εικόνων της Γαστρεντερολογικής Μονάδας του 1ου ορόφου του Γ.Ν. Λαμίας, (CPV: 72260000-5) σύμφωνα με το άρθρο 117Α του Ν.4412/2016, από την εταιρεία...

Θέμα: Αναβάθμιση του λογισμικού που συνδέει τον Ενδοσκοπικό Πύργο με έναν κοινό υπολογιστή για την αποθήκευση εικόνων της Γαστρεντερολογικής Μονάδας του 1ου ορόφου του Γ.Ν. Λαμίας, (CPV: 72260000-5) σύμφωνα με το άρθρο 117Α του Ν.4412/2016, από την εταιρεία «grafimedia-ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», (ΑΦΜ: 093671092), συνολικού κόστους 292,50€ χωρίς Φ.Π.A 24% , ήτοι 362,70€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Ημ/νια: 25/04/2024 09:18:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΗΞ4690ΒΜ-87Ω

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ ΤΕ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ ΤΕ
Ημ/νια: 25/04/2024 09:08:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΡΓ4690ΒΜ-4ΝΡ

Επισκευή της πηγής ενδοσκοπίου Fujinon System 2500 Processor του οίκου Fujifilm, της Γαστρεντερολογικής Μονάδας του Γ.Ν. Λαμίας», (CPV:33140000-3, 50421000-2) θα πραγματοποιηθεί από την προμηθεύτρια εταιρία με την επωνυμία «ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.» με ΑΦΜ:...

Θέμα: Επισκευή της πηγής ενδοσκοπίου Fujinon System 2500 Processor του οίκου Fujifilm, της Γαστρεντερολογικής Μονάδας του Γ.Ν. Λαμίας», (CPV:33140000-3, 50421000-2) θα πραγματοποιηθεί από την προμηθεύτρια εταιρία με την επωνυμία «ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.» με ΑΦΜ: 094504367, η οποία αποτελεί και αποκλειστική αντιπρόσωπο του οίκου Fujifilm στην Ελλάδα, δαπάνη συνολικού ύψους (574,00€) χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι (711,76€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Ημ/νια: 25/04/2024 09:02:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΥΝ4690ΒΜ-Λ7Π

Προμήθεια λουλουδιών και τον στολισμό του Επιταφίου της Μ. Παρασκευής και την μεταφορά της Δημοτικής Φιλαρμονικής με δύο (2) λεωφορεία στο Γ.Ν. Λαμίας και επιστροφή για την περιφορά του επιταφίου την Μ. Παρασκευή

Θέμα: Προμήθεια λουλουδιών και τον στολισμό του Επιταφίου της Μ. Παρασκευής και την μεταφορά της Δημοτικής Φιλαρμονικής με δύο (2) λεωφορεία στο Γ.Ν. Λαμίας και επιστροφή για την περιφορά του επιταφίου την Μ. Παρασκευή
Ημ/νια: 24/04/2024 13:50:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΑ34690ΒΜ-6Ψ5

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ημ/νια: 24/04/2024 13:42:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ114690ΒΜ-Π19

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ημ/νια: 24/04/2024 13:40:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Μ24690ΒΜ-0ΓΛ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
Ημ/νια: 24/04/2024 13:26:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΧΦ4690ΒΜ-1ΣΨ

Προμήθεια ειδών της ομάδας του ΠΠΥΥ2023 «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ-ΦΡΕΖΕΣ» (CPV: 33140000-3) σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 συνολικής δαπάνης 4900,00€ πλέον ΦΠΑ & 6076,00€ με ΦΠΑ, για την κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας για διάστημα έξι(6) μήνες

Θέμα: Προμήθεια ειδών της ομάδας του ΠΠΥΥ2023 «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ-ΦΡΕΖΕΣ» (CPV: 33140000-3) σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 συνολικής δαπάνης 4900,00€ πλέον ΦΠΑ & 6076,00€ με ΦΠΑ, για την κάλυψη αναγκών του ΓΝ Λαμίας για διάστημα έξι(6) μήνες
Ημ/νια: 24/04/2024 13:19:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ39Κ4690ΒΜ-6ΡΡ

<<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ>>

Θέμα: <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ>>
Ημ/νια: 24/04/2024 13:17:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΝΘΗ4690ΒΜ-ΘΥΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/04/2024 13:01:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ3Α4690ΒΜ-8ΩΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/04/2024 12:52:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ97Ο4690ΒΜ-ΗΨ5

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 24/04/2024 11:52:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΨΥ4690ΒΜ-ΨΘΓ

ΧΕ-882 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΙΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ & ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ 31//1/24 ΕΩΣ 2/2/24

Θέμα: ΧΕ-882 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΙΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ & ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ 31//1/24 ΕΩΣ 2/2/24
Ημ/νια: 24/04/2024 09:33:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 60ΩΞ4690ΒΜ-ΑΨ4

ΧΕ-884 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Θέμα: ΧΕ-884 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 24/04/2024 09:08:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΩΜ4690ΒΜ-ΠΦΨ

ΧΕ-883 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 (5730.03.1)

Θέμα: ΧΕ-883 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 (5730.03.1)
Ημ/νια: 24/04/2024 08:52:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΔΤ4690ΒΜ-ΛΥΛ

ΧΕ-881 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 2ος/ 2024

Θέμα: ΧΕ-881 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ 2ος/ 2024
Ημ/νια: 24/04/2024 08:49:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Ξ44690ΒΜ-Δ0Υ

Λήψη απόφασης επί του αρ. πρωτ. Β/5865/15-03-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης : Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς - Οικονομικής Προσφοράς – Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια...

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του αρ. πρωτ. Β/5865/15-03-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης : Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς - Οικονομικής Προσφοράς – Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια οχτώ (8) κασετών ψηφιακής ακτινογραφίας CR MD 40 GENERAL 35x43 με τις ενισχυτικές πινακίδες που είναι συμβατές με το CR 35-X για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας» CPV: 34913000-0), ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.200,00€ χωρίς ΦΠΑ και 8.928,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της προμήθειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2023.
Ημ/νια: 24/04/2024 08:49:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΕΩ754690ΒΜ-ΔΨΨ

Σελίδες