Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια Νοσοκομείου Λαμίας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 32 λεπτά

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 27/01/2023 13:13:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΤΟ4690ΒΜ-ΒΟ1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΤΝ-ΜΕΘ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΤΝ-ΜΕΘ
Ημ/νια: 27/01/2023 10:20:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΕΟ4690ΒΜ-6ΡΖ

Παράταση σύμβασης επικουρικού υπαλλήλου Γεωργαντά Ιωάννη

Θέμα: Παράταση σύμβασης επικουρικού υπαλλήλου Γεωργαντά Ιωάννη
Ημ/νια: 27/01/2023 09:20:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΒΨ4690ΒΜ-ΛΛΑ

Παράταση σύμβασης επικουρικού υπαλλήλου Γεώργιου Ευθυμιόπουλου

Θέμα: Παράταση σύμβασης επικουρικού υπαλλήλου Γεώργιου Ευθυμιόπουλου
Ημ/νια: 27/01/2023 09:16:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΗΗ4690ΒΜ-Σ1Ν

«Έγκριση δαπάνης για τον έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο) του αυτοκινήτου  με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-5953 μάρκας FIAT DOBLO»

Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για τον έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο) του αυτοκινήτου  με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-5953 μάρκας FIAT DOBLO»
Ημ/νια: 26/01/2023 14:41:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 93Π84690ΒΜ-ΕΘ6

ΧΕ-33 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ.(ΧΕ 19 ΕΩΣ 32)

Θέμα: ΧΕ-33 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ.(ΧΕ 19 ΕΩΣ 32)
Ημ/νια: 26/01/2023 13:31:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 99664690ΒΜ-ΠΒ2

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημ/νια: 26/01/2023 12:47:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Θ964690ΒΜ-ΙΜΒ

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημ/νια: 26/01/2023 12:47:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΗΣ4690ΒΜ-Ζ14

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημ/νια: 26/01/2023 12:47:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 61ΞΛ4690ΒΜ-35Α

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημ/νια: 26/01/2023 12:47:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΛΒ4690ΒΜ-35Ζ

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημ/νια: 26/01/2023 12:47:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΕ74690ΒΜ-1Γ8

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημ/νια: 26/01/2023 12:47:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΒΚ4690ΒΜ-0ΧΕ

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημ/νια: 26/01/2023 12:47:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 939Ε4690ΒΜ-ΜΤ9

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημ/νια: 26/01/2023 12:47:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΞΛ4690ΒΜ-4ΨΜ

Επισκευή της φυγόκεντρου τύπου Rotofix 32A, του οίκου Hettich με S/N: 0039594-02-00) του Αιματολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν. Λαμίας.

Θέμα: Επισκευή της φυγόκεντρου τύπου Rotofix 32A, του οίκου Hettich με S/N: 0039594-02-00) του Αιματολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν. Λαμίας.
Ημ/νια: 26/01/2023 11:39:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΩΦ4690ΒΜ-ΟΕΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 26/01/2023 11:32:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ0Ξ4690ΒΜ-Ω5Κ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 26/01/2023 11:31:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 93ΤΙ4690ΒΜ-ΦΒΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 26/01/2023 11:29:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΒΠ4690ΒΜ-7ΦΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 26/01/2023 11:27:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Θ1Μ4690ΒΜ-Θ7Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 26/01/2023 11:25:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Η414690ΒΜ-ΠΝ1

Σελίδες