ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας μετά την εξασφάλιση της απαιτούμενης σκοπιμότητας και χρηματοδότησης από το Υπουργείο Υγείας για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός Ψηφιακού Καρδιαγγειακού Συγκροτήματος Στεφανιογραφίας για τις έναρξης λειτουργίας του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου στο Νοσοκομείο μας.

Μετά την υποβολή των απαιτούμενων προς έγκριση μελετών το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε και χρηματοδότησε το Νοσοκομείο μας με το ποσό τον 625.000€ με ΦΠΑ για την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας (https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%929%CE%924690%CE%92%CE%9C-%CE%949%CE%9C?inline=true) για την προμήθεια και εγκατάστασή του, σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Παράλληλα προς αυτή την κατεύθυνση και με συντονισμένες προσπάθειες για την άμεση λειτουργία του εργαστηρίου όπου είναι ένας από τους βασικούς στόχους της διοίκησης μας, έχει προκηρυχθεί από τον Αύγουστο του 2018 η πρόσληψη δύο (2) Επιμελητών Β’ ιατρών Καρδιολόγων (αιμοδυναμιστών) (https://diavgeia.gov.gr/doc/75%CE%9A%CE%924690%CE%92%CE%9C-%CE%9D%CE%92%CE%A1?inline=true) για την έναρξη λειτουργίας του τμήματος και αναμένεται η πρόσληψη τους αφού έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την επιλογή τους, ενώ πρόσφατα με την προκήρυξη του Μαΐου 2019 (https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%9F%CE%A14690%CE%92%CE%9C-6%CE%A5%CE%93?inline=true) προστίθεται ακόμα μια θέση για το συγκεκριμένο εργαστήριο με ιατρό Καρδιολόγο Επιμελητή Α’.

Ταυτόχρονα έχει ορισθεί όλο το υπόλοιπο προσωπικό που θα στελεχώσει την λειτουργία του τμήματος νοσηλευτικό και παραϊατρικό και έχουν προβλεφθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη εκπαίδευση τους σε μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα, με σκοπό την ασφαλή ετοιμότητα τους  για την άμεση υποστήριξη της λειτουργίας του τμήματος.

Σε συνέχεια της προμήθειας και εγκατάστασης του Αξονικού και του Μαγνητικού Τομογράφου, οι  προσπάθειες μας για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας προς τους πολίτες του Νομού Φθιώτιδας και της ευρύτερης περιοχής, τόσο σε επίπεδο ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού όσο και σε επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού είναι συνεχής και  επίμονη.

Ως Διοίκηση του ΓΝ Λαμίας, με αρωγό  σε κάθε μας προσπάθεια τόσο το Υπουργείο Υγείας όσο και  την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας , σας διαβεβαιώνουμε  ότι κύριο μέλημά μας αποτελούσε, αποτελεί  και θα συνεχίσει να αποτελεί πάντα η προάσπιση του δημοσίου αγαθού της υγείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, συναισθανόμενοι πλήρως την ευθύνη μας ως Διοίκηση ενός Δημοσίου Νοσοκομείου, που εξυπηρετεί μια μεγάλη υγειονομική περιφέρεια.

                                                                                    

 

                                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

 

                                                                                Ευάγγελος Μ. Χατζημαργαρίτης