ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ