ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ