ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ