6η ΕΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΣ(1) ΠΕΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

6η Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία
ενός (1) ΠΕ ιατρού ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας
(με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ) ή
Γενικής /Οικογενειακής Ιατρικής( με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική,
διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της
εφημερίας)για το ΤΕΠ ,με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, με καθεστώς
παροχής υπηρεσιών και προς τούτο έκδοση αντίστοιχων δελτίων παροχής υπηρεσιών του ιατρού
προς το Νοσοκομείο για τους εξεταζόμενους ασθενείς στο Νοσοκομείου Λαμίας και ειδικότερα
στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών .
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 67984690vm-hhx.pdf546.85 KB