Λήψη απόφασης επί αίτησης του πρώην επικουρικού υπαλλήλου του Γ.Ν Λαμίας Αυγέρη Ευάγγελου του Κωνσταντίνου, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, για αποζημίωση υπολοίπου κανονικών αδειών έτους 2021

Θέμα: Λήψη απόφασης επί αίτησης του πρώην επικουρικού υπαλλήλου του Γ.Ν Λαμίας Αυγέρη Ευάγγελου του Κωνσταντίνου, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, για αποζημίωση υπολοίπου κανονικών αδειών έτους 2021
Ημ/νια: 10/05/2022 17:19:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΡΖ4690ΒΜ-ΖΛΓ

Λήψη απόφασης επί αίτησης της πρώην επικουρικού υπαλλήλου του Γ.Ν Λαμίας Σωτηροπούλου Παγώνας του Ελευθερίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, για αποζημίωση υπολοίπου κανονικών αδειών έτους 2021

Θέμα: Λήψη απόφασης επί αίτησης της πρώην επικουρικού υπαλλήλου του Γ.Ν Λαμίας Σωτηροπούλου Παγώνας του Ελευθερίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, για αποζημίωση υπολοίπου κανονικών αδειών έτους 2021
Ημ/νια: 10/05/2022 17:16:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΨ84690ΒΜ-ΤΑΥ

Λήψη απόφασης επί αίτησης του πρώην ειδικευόμενου γιατρού Παθολογίας του Γ.Ν Λαμίας κ. Χατζίδη Διονύσιου του Σάββα, για αποζημίωση υπολοίπου κανονικής άδειας έτους 2021

Θέμα: Λήψη απόφασης επί αίτησης του πρώην ειδικευόμενου γιατρού Παθολογίας του Γ.Ν Λαμίας κ. Χατζίδη Διονύσιου του Σάββα, για αποζημίωση υπολοίπου κανονικής άδειας έτους 2021
Ημ/νια: 10/05/2022 17:14:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 99Ο04690ΒΜ-7ΒΖ

Λήψη απόφασης επί αίτησης του πρώην ειδικευόμενου γιατρού Παθολογίας του Γ.Ν Λαμίας κ. Νιαρχάκου Βένετου του Πέτρου, για αποζημίωση υπολοίπου κανονικών αδειών ετών 2020 και 2021

Θέμα: Λήψη απόφασης επί αίτησης του πρώην ειδικευόμενου γιατρού Παθολογίας του Γ.Ν Λαμίας κ. Νιαρχάκου Βένετου του Πέτρου, για αποζημίωση υπολοίπου κανονικών αδειών ετών 2020 και 2021
Ημ/νια: 10/05/2022 17:06:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Μ3Κ4690ΒΜ-ΤΒΛ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/05/2022 12:15:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΟΓ4690ΒΜ-ΗΕΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/05/2022 11:54:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΝΤ4690ΒΜ-ΜΗΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/05/2022 11:52:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΛΗ4690ΒΜ-ΑΞΞ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/05/2022 11:50:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ4Η4690ΒΜ-0ΡΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 10/05/2022 10:53:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΝΟ4690ΒΜ-0ΑΓ

ΧΕ-669 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4024.6)

Θέμα: ΧΕ-669 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4024.6)
Ημ/νια: 10/05/2022 09:26:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ5Β4690ΒΜ-ΧΦΤ

ΧΕ-671 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4024.8)

Θέμα: ΧΕ-671 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4024.8)
Ημ/νια: 10/05/2022 09:23:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 65554690ΒΜ-Ψ0Σ

ΧΕ-666 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4024.3)

Θέμα: ΧΕ-666 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4024.3)
Ημ/νια: 10/05/2022 09:22:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 624Π4690ΒΜ-Δ1Ε

ΧΕ-757 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ (ΧΕ 651 ΕΩΣ 656,658 ΕΩΣ 660,691 ΕΩΣ 704)

Θέμα: ΧΕ-757 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ (ΧΕ 651 ΕΩΣ 656,658 ΕΩΣ 660,691 ΕΩΣ 704)
Ημ/νια: 09/05/2022 14:03:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΜΗ4690ΒΜ-Μ0Ζ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/05/2022 13:26:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΩΟ4690ΒΜ-Η1Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/05/2022 13:24:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 95ΗΩ4690ΒΜ-ΡΔ3

Προμήθεια αντιδραστηρίων SARS COV 2

Θέμα: Προμήθεια αντιδραστηρίων SARS COV 2
Ημ/νια: 09/05/2022 13:21:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5Θ74690ΒΜ-625

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/05/2022 13:17:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 93ΩΓ4690ΒΜ-5ΒΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/05/2022 13:16:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΣΟ4690ΒΜ-ΘΥΘ

ΧΕ-682 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4251.4)

Θέμα: ΧΕ-682 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4251.4)
Ημ/νια: 09/05/2022 13:11:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 64344690ΒΜ-ΒΑΗ

ΧΕ-681 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4251.3)

Θέμα: ΧΕ-681 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4251.3)
Ημ/νια: 09/05/2022 13:10:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΟ44690ΒΜ-5ΜΡ

Σελίδες