ΧΕ-680 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4251.2)

Θέμα: ΧΕ-680 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4251.2)
Ημ/νια: 09/05/2022 13:10:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Π764690ΒΜ-362

ΧΕ-679 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4251.1)

Θέμα: ΧΕ-679 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.(01.4251.1)
Ημ/νια: 09/05/2022 13:09:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΣΘ4690ΒΜ-ΧΓΞ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/05/2022 12:07:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓ6Κ4690ΒΜ-83Κ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/05/2022 12:05:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ014690ΒΜ-ΥΕΞ

Παράταση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - επικουρικού υπαλλήλου

Θέμα: Παράταση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - επικουρικού υπαλλήλου
Ημ/νια: 09/05/2022 12:00:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΗΨ4690ΒΜ-1Ρ5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/05/2022 11:59:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΖΜ4690ΒΜ-91Ζ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/05/2022 11:56:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΗΔ4690ΒΜ-ΑΥΙ

Προμήθεια φακών οπτικού μικροσκοπίου

Θέμα: Προμήθεια φακών οπτικού μικροσκοπίου
Ημ/νια: 09/05/2022 11:36:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΝ84690ΒΜ-ΨΗ9

Σχετικά με καταβολή αποζημίωσης στoν Γεώργιο Τσαλαφούτα του Δημητρίου, πρώην υπάλληλο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, κλάδου ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το αρ. 55 του Π.Δ. 410/1988.

Θέμα: Σχετικά με καταβολή αποζημίωσης στoν Γεώργιο Τσαλαφούτα του Δημητρίου, πρώην υπάλληλο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, κλάδου ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το αρ. 55 του Π.Δ. 410/1988.
Ημ/νια: 09/05/2022 11:35:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΗΓ4690ΒΜ-Χ76

Λήψη απόφασης προκειμένου να τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας η υπάλληλος του Γ.Ν.Λαμίας Τζιόλα Ευφροσύνη, κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

Θέμα: Λήψη απόφασης προκειμένου να τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας η υπάλληλος του Γ.Ν.Λαμίας Τζιόλα Ευφροσύνη, κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
Ημ/νια: 09/05/2022 11:33:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 66ΩΧ4690ΒΜ-ΣΟΥ

Λήψη απόφασης προκειμένου να τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας η υπάλληλος του Γ.Ν.Λαμίας...

Θέμα: Λήψη απόφασης προκειμένου να τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας η υπάλληλος του Γ.Ν.Λαμίας Τζιόλα Ευφροσύνη, κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων Η ανωτέρω υπάλληλος έχει στις 5-8-2019 συνολικό χρόνο υπηρεσίας: Έτη 9, Μήνες 7, Ημέρες 4 και έλαβε την τελευταία πενταετία 468 ημέρες αναρρωτική άδεια, εξαντλώντας το μέγιστο όριο αναρρωτικών αδειών που δικαιούται, βάσει των ετών υπηρεσίας της
Ημ/νια: 09/05/2022 11:31:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ1Υ4690ΒΜ-ΥΒΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 09/05/2022 08:53:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΛΨ4690ΒΜ-ΡΔΙ

Απόφαση παράτασης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - επικουρικού υπαλλήλου στο Γ.Ν. Λαμίας

Θέμα: Απόφαση παράτασης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - επικουρικού υπαλλήλου στο Γ.Ν. Λαμίας
Ημ/νια: 06/05/2022 15:20:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΗ94690ΒΜ-ΤΑΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ Χ Ε

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ Χ Ε
Ημ/νια: 06/05/2022 14:39:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν2Π4690ΒΜ-4Ο7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/05/2022 13:19:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΡΘ4690ΒΜ-435

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/05/2022 13:17:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΙ44690ΒΜ-ΦΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/05/2022 13:15:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΤ54690ΒΜ-ΒΘΩ

ΧΕ-734 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ ΠΔΕ(ΧΕ 705,706)

Θέμα: ΧΕ-734 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ ΠΔΕ(ΧΕ 705,706)
Ημ/νια: 06/05/2022 13:14:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΥΓ4690ΒΜ-6Α0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/05/2022 13:13:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ5Τ4690ΒΜ-9ΙΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/05/2022 13:11:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΕΠ4690ΒΜ-ΛΣΑ

Σελίδες