ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΟΧ1/2017)