7η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΠΕ ΙΑΤΡΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

7η Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία ενός (1) ΠΕ Ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας, με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, με καθεστώς παροχής υπηρεσιών και προς τούτο έκδοση αντίστοιχων δελτίων παροχής υπηρεσιών του ιατρού προς το Νοσοκομείο για τους ασθενείς του Νοσοκομείου Λαμίας