Ουσιαστικοί λόγοι για να γίνει κάποιος Εθελοντής

  • Αναπτύσσει νέες δεξιότητες
  • Μαθαίνει να δουλεύει ως μέλος μίας ομάδας
  • Μαθαίνει να βάζει στόχους και να τους πετυχαίνει
  • Γνωρίζει ανθρώπους με διαφορετικές κοινωνικές και πολιτιστικές καταβολές, που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα
  • Παρατηρεί πως γίνεται ο συντονισμός μεγάλων και μικρών ομάδων για την επίτευξη των στόχων
  • Εργάζεται σε ένα πλαίσιο ανεξάρτητο από πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα