Αξιολόγηση και Απολογισμός της Εθελοντικής Προσφοράς

Η εθελοντική, ανιδιοτελής προσφορά αγάπης και φροντίδας αναγνωρίζεται πάντα με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη.

Γι’ αυτόν τον λόγο, κάθε πρόγραμμα εθελοντισμού ολοκληρώνεται με μια αξιολόγηση και απολογισμό που θα επισημάνει τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση, τόσο από πλευράς των εθελοντών όσο και από πλευράς του συντονιστή φορέα ώστε να γίνουμε καλύτεροι και  να διατηρήσουμε τους εθελοντές μας.

 

α) Αξιολόγηση του εθελοντικού έργου

Θα διενεργούνται κάθε τρίμηνο, αλλά και μετά την λήξη της εθελοντικής εργασίας-δράσης του εθελοντή ή της εθελοντικής ομάδας, συναντήσεις αξιολόγησης μεταξύ του εθελοντή ή της εθελοντικής ομάδας, του υπεύθυνου Επίβλεψης και Υποστήριξης των Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας και της Επιτροπής Διαχείρισης και Αξιολόγησης Εθελοντών του Γ.Ν. Λαμίας (Ε.Δ.Α.Ε.)

Ο Εθελοντής ή η Εθελοντική Ομάδα θα  αξιολογεί το έργο του, την υποστήριξη και την εκπαίδευση που του έχει παράσχει το νοσοκομείο συμπληρώνοντας το «Έντυπο Αξιολόγησης Εθελοντικής Εργασίας Εθελοντή και Εθελοντικής Ομάδας και η Επιτροπή Διαχείρισης και Αξιολόγησης Εθελοντών του Γ.Ν. Λαμίας (Ε.Δ.Α.Ε.) σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Επίβλεψης και Υποστήριξης των Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας θα αξιολογούν και αυτοί το έργο του εθελοντή και των μελών της εθελοντικής ομάδας συμπληρώνοντας το «Έντυπο Αξιολόγησης Εθελοντικής Εργασίας του Εθελοντή και της Εθελοντικής Ομάδας»

Στην περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα συνεργασίας με τον εθελοντή προβλέπεται άμεση συνάντηση με τον εθελοντή, συζήτηση και πλάνο ενεργειών προκειμένου να εντοπισθούν τα αίτια και να τοποθετηθεί σε άλλο έργο ή ακόμα και να αποχωρήσει.

 

β) Απολογισμός του εθελοντικού έργου

Με την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος και έργου εθελοντισμού και αφού ο εθελοντής ή εθελοντική ομάδα έχει αξιολογήσει το έργο του, την υποστήριξη και την εκπαίδευση που του έχει παράσχει το Γ.Ν.Λαμίας, η Επιτροπή Διαχείρισης και Αξιολόγησης Εθελοντών του Γ.Ν. Λαμίας (Ε.Δ.Α.Ε.), λαμβάνοντας υπόψη τις δύο αξιολογήσεις (αυτή του εθελοντή-εθελοντικής ομάδας και της ΕΔΑΕ), κατά τον απολογισμό προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:

i) Κάνει απολογισμό της διαδικασίας διαχείρισης των εθελοντών μέσα από τα μάτια του εθελοντή και της εθελοντικής εργασίας του εθελοντή και της εθελοντικής ομάδας, σε σχέση με τις αρμοδιότητες και καθήκοντα τους.

ii) Αναδιοργανώνει- εμπλουτίζει τα προγράμματα εθελοντισμού, σε περίπτωση που έχει προκύψει ανάγκη από τα ευρήματα των παραπάνω αξιολογήσεων.

iii) Προσδιορίζει αν και πώς ο εθελοντής θα ήθελε να συνεχίσει την συνεργασία του με τον φορέα.