ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών για τις ανάγκες της Διαχείρισης του
Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
25.03.2021
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
04.04.2021
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon nevro.pdf77.9 KB