ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΟΦΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ» ,«ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Ν.Κ.Σ. ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΚΤΗΡΙΟ »&« ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ»

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γ.Ν. Λαμίας για την Υπηρεσία: 1. Ομαδα Α΄ «Προμήθεια και εγκατάσταση οροφών από γυψοσανίδα στην χειρουργική κλινική του Γ.Ν. Λαμίας» ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α & 18.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, 2. Ομαδα Β΄ «Αναγκαίες εργασίες για την διαμόρφωση χώρων στο Ν.Κ.Σ καθώς και στο πέτρινο κτήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας» ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α & 11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και 3. Ομαδα Γ΄ «Εγκατάσταση 2 αυτόματων θυρών αλουμινίου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α & 7.192,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Υ 2022.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
16.09.2022
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
05.10.2022
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon b-17574_prosklisi_gia_ergasies_kataskeyes-22proc011252520.pdf946.16 KB