ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:«ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΨΥΚΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ CARRIER ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ,ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ&ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την Υπηρεσία: «Προληπτική Συντήρηση των Υδρόψυκτων Ψυκτικών Συγκροτημάτων Carrier του
Γ.Ν Λαμίας, συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων υλικών για τη συντήρηση και εξαιρουμένου των υλικών (αναλωσίμων) και ανταλλακτικών που τυχόν απαιτηθούν περαιτέρω»

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
27.10.2023
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
21.11.2023
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon b-19741_diakiryxi_signed_23proc013638644.pdf585.35 KB