ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ" ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Το Γ.Ν.Λαμίας ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια...

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
03.02.2021
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
08.02.2021