ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την άπαξ προμήθεια «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (CPV: 39313000-9) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας, συνολικού ποσού 29.838,71€ πλέον ΦΠΑ και 37.000,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ2023.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
06.09.2023
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
15.09.2023
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisi_ekdilosis_endiaferontos.pdf347.23 KB