ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙς ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α': ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (WEBSITE) Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Β': ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ HOT-SPOT Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ, ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Το Γ.Ν. Λαμίας σας προσκαλεί για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση διάρκειας (ενός)1 έτους για τα:

Το αντικείμενο του έργου αφορά 2 κατηγορίες (Υποέργα):
Α. Συντήρηση υφιστάμενης ιστοσελίδας (website) Γενικού Νοσοκομείου Λαμίασ (www.hosplam.gr)
(Περιλαμβάνει και την ετήσια ανανέωση προμήθειας και εγκατάστασης του πιστοποιητικού Comodo
Essential SSL Wildcard)
Β. Υπηρεσίες Συντήρησης και Λειτουργικής Υποστήριξης υφιστάμενης υποδομής Hot-Spot Γ.Ν. Λαμίας
(χωριστό ασύρματο δίκτυο Wi-Fi Νοσοκομείου με χρήση 3 VDSA γραμμών ΟΤΕ για πρόσβαση στο
Internet)

Προσφορές υποβάλλονται είτε α) για το σύνολο των προκηρυχθέντων ΤΜΗΜΑΤΩΝ είτε β) για ένα ή
γ) για περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ.

 

 

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
04.08.2021
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
16.08.2021
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon psrn44690vm-n5f-prosklisi_pliroforiki_gnlamias_2.pdf1.61 MB