ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Το Γ.Ν. Λαμίας σε εκτέλεση του ανωτέρω σχετικού αποσπάσματος προβαίνει στην διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού έναντι συμβολικού τιμήματος (ελάχιστου ποσού 250,00€) από κάθε
ενδιαφερόμενο για την διάθεση και απομάκρυνση των ατόμων πεύκης που στοιβάζονται στον περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου λόγω της επικινδυνότητας που έχει προκύψει από την εναπόθεσή τους.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
25.08.2023
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
11.09.2023
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisi_ps1ve4690vm-o05.pdf128.51 KB