ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών νομικής, τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης του Γ.Ν. Λαμίας για την ωρίμανση και χρηματοδότηση πράξεων προμήθειας Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού - από το ΕΣΠΑ 2021-2027- προϋπολογισμού δαπάνης 16.129,03€ χωρίς ΦΠΑ και 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2023.

 

 

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
14.09.2023
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
21.09.2023
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 6._23proc013406606_prosklisi_endiaferontos_orthi_epanal.pdf954.73 KB