ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ»

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Το Γ.Ν.Λαμίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια...

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
09.09.2021
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
27.09.2021