ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2022 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  για την Προμήθεια ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ CPV 24455000-8 προϋπολογισθείσας δαπάνης 23.406,27€ άνευ ΦΠΑ & (29.023,78 με ΦΠΑ)για ένα (1) έτος, με Δικαίωμα Προαίρεσης για δυο  (2)  επιπλέον έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 70.218,81€ άνευ ΦΠΑ & (87.071,33με ΦΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2022  για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
30.09.2022
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
17.10.2022
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon diakiryxi_ilektronikoy_diagonismoy_gia_aporrypantika.pdf2.53 MB