ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ«ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ - ΜΕΘ»

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

προμήθεια «ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ-ΜΕΘ» (CPV: 33181200-4, 33140000-3, 33100000-1) για τις ανάγκες του ΓΝ Λαμίας

και για είδη που δεν κατακυρώθηκαν σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, προϋπολογισθείσας δαπάνης

225.130,00€ πλέον ΦΠΑ (240.693,63 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για ένα έτος (1) έτος, και .........

 

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
09.11.2023
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
15.11.2023
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 23proc013719528_diakiryxi.pdf2.15 MB