ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2020 15:51:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Κ3Κ4690ΒΜ-Δ15

ΚΑΣΕΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΚΥΡΏΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 389 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 35Χ43 ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CR35-X ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΚΑΣΕΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΚΥΡΏΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡ. 389 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 35Χ43 ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CR35-X ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 30/07/2020 14:42:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΔΤ4690ΒΜ-26Γ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΙΑΤΡΟ ΕΣΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4472/2017 ΚΑΙ 4461/2017

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΙΑΤΡΟ ΕΣΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4472/2017 ΚΑΙ 4461/2017
Ημ/νια: 30/07/2020 13:37:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 651Ε4690ΒΜ-ΚΥ5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ NEWPORT ΤΟΥ Τ.Ε.Π. ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ NEWPORT ΤΟΥ Τ.Ε.Π. ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 30/07/2020 13:29:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΘ14690ΒΜ-ΘΥ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2020 13:03:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 99Χ84690ΒΜ-7ΦΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2020 13:00:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΩ594690ΒΜ-ΝΧΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2020 12:41:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΧ84690ΒΜ-ΓΩ2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗTΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ''ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ'

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗTΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ''ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ'
Ημ/νια: 30/07/2020 12:14:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛ2Ρ4690ΒΜ-70Ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2020 11:08:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨΕ04690ΒΜ-ΑΣΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2020 10:55:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΒΨ4690ΒΜ-ΩΚΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2020 10:51:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Ω44690ΒΜ-1ΙΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2020 10:39:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ9Α4690ΒΜ-ΑΙΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΙΑΤΡΟ

Θέμα: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΙΑΤΡΟ
Ημ/νια: 30/07/2020 10:34:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΣΘ4690ΒΜ-ΚΙΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2020 10:34:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω77Υ4690ΒΜ-ΕΑ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2020 10:26:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΩΧ4690ΒΜ-ΨΟ8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2020 10:22:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΨΡ4690ΒΜ-987

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2020 10:18:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΙ24690ΒΜ-0Σ4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ
Ημ/νια: 30/07/2020 08:43:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ7Α4690ΒΜ-ΣΣ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2020 08:40:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω9ΘΩ4690ΒΜ-ΜΟΩ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ημ/νια: 30/07/2020 08:19:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΘ24690ΒΜ-ΡΥΖ

Σελίδες