Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια Νοσοκομείου Λαμίας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 13 λεπτά 50 δευτερόλεπτα

Λήψη Απόφασης επί του πρακτικού τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας.

Θέμα: Λήψη Απόφασης επί του πρακτικού τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας.
Ημ/νια: 06/08/2020 10:27:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗ7Ι4690ΒΜ-3ΒΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/08/2020 09:55:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΣΜ4690ΒΜ-6Ω0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 06/08/2020 09:54:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΩ94690ΒΜ-3ΙΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΗΣ
Ημ/νια: 06/08/2020 09:52:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Χ04690ΒΜ-ΕΜ3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄΄ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ''

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄΄ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ''
Ημ/νια: 06/08/2020 09:09:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω13Β4690ΒΜ-Θ6Κ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
Ημ/νια: 06/08/2020 09:05:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΞΖ4690ΒΜ-Σ5Ρ

Σχετικά με έγκριση εφημεριών Ιατρικού και Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού μηνός Αυγούστου 2020

Θέμα: Σχετικά με έγκριση εφημεριών Ιατρικού και Λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού μηνός Αυγούστου 2020
Ημ/νια: 06/08/2020 08:10:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΓΡ4690ΒΜ-Ξ9Λ

ΔΙΑΚΗΡΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΕΡΓΑ 1, 4 & 5 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΜΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 5031207

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΕΡΓΑ 1, 4 & 5 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΜΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 5031207
Ημ/νια: 05/08/2020 14:11:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ284690ΒΜ-ΟΥΘ

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Λαμίας, για τα Υποέγα 1, 4 & 5 της Πράξης: "Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Λαμίας" με κωδικό ΟΠΣ: 5031207.

Θέμα: Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Λαμίας, για τα Υποέγα 1, 4 & 5 της Πράξης: "Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Λαμίας" με κωδικό ΟΠΣ: 5031207.
Ημ/νια: 05/08/2020 13:34:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΗΕ4690ΒΜ-Υ3Β

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 05/08/2020 12:54:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΕ694690ΒΜ-ΗΜ7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 05/08/2020 12:53:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΟΙ4690ΒΜ-313

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3.

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3.
Ημ/νια: 05/08/2020 11:32:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΤ24690ΒΜ-ΖΑ9

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Ημ/νια: 05/08/2020 11:29:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΠΩ4690ΒΜ-ΣΥΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Ημ/νια: 05/08/2020 11:27:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΒΓ4690ΒΜ-ΨΨ1

Προμήθεια και Εγκατάσταση «Συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης για την πόρτα Μικροβιολογικού Εργαστηρίου και του τμήματος Αιμοδοσίας για την απομόνωση του χώρου για τον sars-coV-2

Θέμα: Προμήθεια και Εγκατάσταση «Συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης για την πόρτα Μικροβιολογικού Εργαστηρίου και του τμήματος Αιμοδοσίας για την απομόνωση του χώρου για τον sars-coV-2
Ημ/νια: 05/08/2020 09:46:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1304690ΒΜ-Ο6Ε

ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ημ/νια: 05/08/2020 09:04:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ9Τ4690ΒΜ-97Β

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗTΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ & ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΞΑΝΛΤΗΘΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗTΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ & ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΞΑΝΛΤΗΘΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Ημ/νια: 05/08/2020 08:45:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΠΓ4690ΒΜ-ΞΞΙ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ημ/νια: 05/08/2020 08:41:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΑΠ4690ΒΜ-7ΦΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2020 14:29:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Π8Σ4690ΒΜ-6ΑΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημ/νια: 04/08/2020 14:28:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ι804690ΒΜ-15Ζ

Σελίδες