ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΜ.Β' ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΜ.Β' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δείτε παρακάτω την προκήρυξη.