Αναμορφωμένοι Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μετά τη διαδικασία κλήρωσης

Για να δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  της Υπηρεσίας σχετικά με τους αναμορφωμένους πίνακες κατάταξης υποψηφίων ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μετά τη διαδικασία της κλήρωσης δείτε παρακάτω: