Υποχρεώσεις των Εθελοντών και Εθελοντικών Ομάδων Υγείας-Κοινωνικής Φροντίδας

Οι Εθελοντές και οι Εθελοντικές Ομάδες έχουν τις κάτωθι υποχρεώσεις:

  • Οι επιλεγμένοι εθελοντές και οι εθελοντικές ομάδες θα συνυπογράφουν με το Νοσοκομείο το έντυπο «Ανάθεση της Εθελοντικής Εργασίας - Δράσης του Εθελοντή ή Ομάδας Εθελοντών» του Εθελοντή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις εθελοντικής απασχόλησης.

 

  • Δεν θα αμείβονται για τη συμμετοχή τους στις εθελοντικές δραστηριότητες του Νοσοκομείου

 

  • Δεν θα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Νοσοκομείου σε προσωπικό.

 

  • Το ελάχιστο των ωρών που θα πρέπει να προσφέρει εθελοντικά ο κάθε εθελοντής, έτσι ώστε να μπορεί να αιτείται τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης, να οριστεί στις 30 ώρες.

 

  • Ο κάθε εθελοντής ή μέλος της εθελοντικής ομάδας θα φορά «Κάρτα Ταυτοποίησης Εθελοντή» στην οποία θα περιλαμβάνεται η φωτογραφία του (ψηφιακά) και θα αναγράφεται ο φορέας (Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας) η ιδιότητά του «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» και το ονοματεπώνυμο του.

 

  • Ο κάθε εθελοντής θα φορά υποχρεωτικά μόνο εντός του Νοσοκομείου διακριτικό κοντομάνικο (T-shirt)  ή μακρυμάνικο μπλουζάκι-φούτερ (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες), τα οποία θα του τα παρέχει δωρεάν το Γ.Ν.Λαμίας και στα οποία θα φέρουν στο μπροστινό μέρος το διακριτικό σήμα-λογότυπο του Νοσοκομείου μας και θα αναγράφουν τον φορέα μας «Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας» και «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» και στο πίσω μέρος «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ» ή εάν είναι πιστοποιημένο μέλος Εθελοντικής Ομάδας Υγείας -Κοινωνικής Φροντίδας μπορεί να φορά το διακριτικό μπλουζάκι της εθελοντικής ομάδας που ανήκει.

 

  • Στον κάθε εθελοντή ή εθελοντική ομάδα θα δίνεται «Δελτίο Παρουσίας Εθελοντή» όπου ο Υπεύθυνος Επίβλεψης και Υποστήριξης των Εθελοντών & Εθελοντικών Ομάδων Υγείας - Κοινωνικής Φροντίδας θα καταγράφει και θα πιστοποιεί τις ώρες εθελοντικής του εργασίας στο αντίστοιχο Τμήμα Εθελοντικής Εργασίας.

 

  • Βασικές Αρχές Προστασίας Εμπιστευτικότητας

Κατά τη διάρκεια των εθελοντικών δραστηριοτήτων στο Νοσοκομείο μας, εάν οι εθελοντές έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και εμπιστευτικές πληροφορίες, δεν επιτρέπεται να τα κοινοποιούν σε πρόσωπα εκτός νοσοκομείου.

 

  • Οι εθελοντές πρέπει να γνωρίζουν ότι:

i) Απαγορεύεται η κοινοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας η οποία ενδέχεται να περιέλθει στην αντίληψή του σχετικά με τη διάγνωση, θεραπεία και κατάσταση του ασθενούς σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και του συγγενικού περιβάλλοντός του.

ii) Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση οποιασδήποτε πληροφορίας του ασθενούς ή του νοσοκομείου σε τρίτους, εκτός εάν είναι εξουσιοδοτημένος από το νοσοκομείο για αυτές.

iii) Η αρχή της εχεμύθειάς του τηρείται επ’ αόριστον. Η μη τήρησή της μπορεί να οδηγήσει σε λήξη της εθελοντικής σας απασχόλησης από τα Νοσοκομείο μας

iv) Το Νοσοκομείο επιφυλάσσεται να ζητάει από τον Εθελοντή να συμμορφώνεται με τυχών νέες διατάξεις σχετικές με τις υποχρεώσεις των Εθελοντών.