ΤΕΠ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.) ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
Γραμματεία Τ.Ε.Π. 22313-56076 gramtep@hosplam.gr