Αναγνώριση των Εθελοντών και των Εθελοντικών Ομάδων

Η κατάλληλη, ειλικρινής και εξατομικευμένη αναγνώριση των εθελοντών ή των εθελοντικών ομάδων, μπορεί να είναι το κλειδί για την επιτυχία ενός εθελοντικού προγράμματος. Το Γ.Ν.Λαμίας  που θα έχει επενδύσει χρόνο, κόπο και προσωπικό στη δημιουργική και δυναμική προσέλκυση, εκπαίδευση και αξιολόγηση των εθελοντών, επιθυμεί να διατηρήσει τους εθελοντές ενισχύοντας το έργο του.

    Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι, ενώ η εκπαίδευση και η επίβλεψη είναι περισσότερο αποτελεσματικές όταν πραγματοποιούνται με σταθερά οργανωμένες μεθόδους και πρακτικές, η αναγνώριση είναι καλύτερο να διαμορφώνεται ανάλογα με την περίπτωση. Ο κάθε εθελοντής κινητοποιείται από διαφορετικούς παράγοντες, γεγονός που συνεπάγεται ότι πρέπει να αναγνωρίζεται και με διαφορετικό  τρόπο.

 

            Το Γ.Ν.Λαμίας προκειμένου να παρέχει κίνητρα, καθώς και ηθική και ψυχολογική ικανοποίηση στον εθελοντή και αναγνωρίζοντας την προσφορά εργασίας κάθε εθελοντή ή εθελοντικής ομάδας,  θεσπίζει διαδικασίες επιβράβευσης των εθελοντών και πιστοποιεί την εργασία των εθελοντών και χορηγεί στους εθελοντές και τις εθελοντικές ομάδες εφόσον έχουν συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον 30 ώρες εθελοντικής εργασίας:

  •  «Πιστοποιητικό παροχής εθελοντικής εργασίας»
  • «Συστατική Επιστολή»

Επίσης θα διοργανώνει Εκδηλώσεις, Φεστιβάλ και Ημερίδες (σε συνεργασία και με άλλους φορείς, π.χ. Δήμος Λαμιέων) όπου εκτός των άλλων θα επιβραβεύει τους εθελοντές και τις εθελοντικές ομάδες του (π.χ. κατά την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, 5 Δεκεμβρίου).