ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Η Διοίκηση και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Λαμίας διοργανώνει για τον μήνα Ιούνιο, δράσεις εκτός Νοσοκομείου όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο που ακολουθεί.

Σελίδες