ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άλλη μια πρόσληψη Ειδικού Ιατρού πραγματοποιήθηκε στο Γ.Ν Λαμίας και αφορά το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). 

Πρόκειται για τον κο Δ. Μαυρολιά, Επιμελητή Β’ Ορθοπεδικής.

Η συνέχιση της ενίσχυσης του Νοσοκομείου σε Ανθρώπινο Δυναμικό  και Ειδικευμένους Ιατρούς συνεχίζεται……………..

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το τελευταίο τρίμηνο έχουν προσληφθεί  21 άτομα σε Ιατρικό Δυναμικό ενώ παράλληλα,

πραγματοποιείτε σημαντική αναβάθμιση του Εξοπλισμού με σημαντικές Αποφάσεις της Διοίκησης.