ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ΔΟΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

για την αντιμετώπιση φθορών στην υγρομόνωση δωμάτων Γ.Ν. Λαμίας

Mετά από έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις) εμφανίστηκαν προβλήματα εισροής υδάτων σε οροφές του νέου κτιρίου του Γ.Ν. Λαμίας και ειδικότερα σε κρίσιμους χώρους όπως, στα χειρουργεία   (4ος όροφος), κλινικές 6ου ορόφου καθώς και σε χειρουργεία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Προκειμένου να λύσουμε το πρόβλημα πραγματοποιήθηκαν εργασίες επισκευής των μονώσεων των δωμάτων. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες ανά χώρο :

1. Στο δώμα του 4ου ορόφου (πάνω από τα χειρουργεία)  έγινε παρέμβαση με επικόλληση ασφαλτικής μεμβράνης σε τμήματα όπου υπήρχαν φθορές μετά από έλεγχο και εκτίμησης όλης της επιφάνειας του, κυρίως όμως πάνω από αίθουσες των χειρουργείων, όπου έχουν παρατηρηθεί κατά το παρελθόν εισροή υδάτων στις οροφές τους. Επίσης έγινε παρέμβαση και σε υδρορροές και καλύτερη απορροή των ομβρίων υδάτων κατά την διάρκεια μιας βροχόπτωσης.

2.Στο δώμα του 2ου ορόφου (πάνω από το Παθολογοανατομικό τμήμα) έγινε αστάρωμα τμήματος επιφάνειας του δώματος με εποξειδικό αστάρι AQUADUR και εφαρμογή δύο στρώσεων μονωτικού υλικού HYPERDESMO.

3. Στο δώμα του 6ου ορόφου έγινε παρέμβαση με επικόλληση ασφαλτικής μεμβράνης σε τμήματα όπου υπήρχαν φθορές  μετά από έλεγχο και εκτίμησης όλης της επιφάνειας του.

4. Στο δώμα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών έγινε παρέμβαση με επικόλληση ασφαλτικής μεμβράνης σε τμήματα όπου παρουσίαζε πρόβλημα εισροής υδάτων και πιο συγκεκριμένα πάνω από χώρους χειρουργείων του Τ.Ε.Π.

5. Στον Μηχανόροφο (3ος όροφος) έγινε παρέμβαση με επικόλληση ασφαλτικής μεμβράνης σε τμήμα επιφάνειας του, όπου παρουσίαζε πρόβλημα εισροής υδάτων.