ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ