ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΚΤΕΟ AUTOVISION ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ