ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Καλοσωρίζουμε τον Μόνιμο Ιατρό Επιμελητή Β' ΕΣΥ - Παιδιατρικής κο Βίλια Κων/νο. Η στελέχωση της Παιδιατρικής Κλινικής είναι υψίστης σημασίας για το Νοσοκομείο και τις υγειονομικές ανάγκες της περιοχής μας.
Με την πρόσληψη αυτή αλλά και την εντός ημερών ακόμη μίας μόνιμης Παιδιάτρου, η εν λόγω Κλινική, θα λειτουργεί πλέον με 6 Ειδικευμένους Ιατρούς, οι οποίοι θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του πληθυσμού ευθύνης μας ...........

Και στον τομέα της στελέχωσης του Νοσοσκομείου, συνεχίζουμε δυναμικά.