ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021