ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ