ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας εύχεται στους νέους Ειδικευόμενους Παθολογικής Νοσηλευτικής καλή και δημιουργική εκπαιδευτική χρονιά.

Αξίζει να τονιστεί ότι η Νοσηλευτική Παθολογική Ειδικότητα για το έτος 2019-2020 πραγματοποιείται  για πρώτη φορά στο Νοσοκομείο μαςμεταξύ των οχτώ Νοσοκομείων που συμμετέχουν και υλοποιούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα πανελλαδικά.
Η σωστή προετοιμασία Ειδικών Νοσηλευτών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο αναφορικά με την εξέλιξη της Νοσηλευτικής Επιστήµης.
Η αναγκαιότητα για καλύτερες και πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας σε συνδυασμόμε την συνεχιζόμενη ανάπτυξη και εξειδίκευση, τόσο των γνώσεων, όσο και των δεξιοτήτων, καθιστούν τις Νοσηλευτικές Ειδικότητες απαραίτητες.
Επιμέρους στόχοι αποτελούν, η πιστοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζομένων καθώς και η επικαιροποίηση και βελτίωση της υπάρχουσας γνώσης, η μείωση του εργασιακού άγχους, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας, λιγότερα επαγγελματικά ατυχήματα και λάθη, καλύτερο εργασιακό κλίμα και επαγγελματική ικανοποίησή τους.


Ο Διοικητής
Του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας
Ευάγγελος Χατζημαργαρίτης