ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ