ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Ξεκίνησαν και εντός 2μήνου ολοκληρώνονται και οι τελευταίες κτιριακές παρεμβάσεις για την ολοκλήρωση της ανακατασκευής του παλαιού πέτρινου κτιρίου του Νοσοκομείου μας.

Πρώτος στόχος είναι η μεταφορά και εγκατάσταση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, η οποία θα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες μονάδες και θα παρέχει ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση των νεφρολογικών νοσημάτων σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας, αλλά και σύγχρονες κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις!!!

Τα ανωτέρω, αποτελούν την υλοποίηση του δίκαιου αιτήματος των πολιτών και των προσπαθειών μας για συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών του νοσοκομείου.