1η Νοσηλευτική Ημερίδα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η Νοσηλευτική Ημερίδα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας στις 17/10/2009.

Αφίσα
κ.Κατσιμάνης
κ.Γουβάλας
κ.Γκούζιας