ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
02.02.2021
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
12.02.2021