ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ"

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
25.08.2021
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
02.09.2021