ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ UV-C»

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γ.Ν. Λαμίας για την προμήθεια «ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ UV- (CPV:39330000-4), ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.838,71€ χωρίς Φ.Π.Α & 37.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Π.Υ.Υ 2022.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
02.12.2022
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
08.12.2022
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisi_ekdilosis_endiaferontos.pdf335.24 KB