ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΛΙΒΑΝΟY ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 23LT ΓΙΑ ΟΔΟΝΤ.ΤΜΗΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Το Γ.Ν.Λαμίας ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια...

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
28.07.2021
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
02.08.2021