ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ & CPV:24322500-2» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια « ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ & CPV:24322500-2» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1)ΕΤΟΣ+ΔΥΟ (2)ΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2022, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2889,60€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ(3583,10 ΜΕ ΦΠΑ ),ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 8668,80€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (10749,31€ ΜΕ ΦΠΑ) , ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 10.749,31€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον ΚΑΕ 1311, CPV 24322500-2.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
05.09.2022
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
12.09.2022
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisi_22proc011185282_file.pdf105.81 KB