«Πλήρη Εξειδικευμένη Προληπτική Συντήρηση - Έλεγχος και Τεχνική Υποστήριξη του Κλίβανου Πλάσματος Sterrad 100S συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ανταλλακτικών και υλικών περιοδικής αντικατάστασης της κεντρικής Αποστείρωσης του Γ. Ν Λαμίας»

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
11.01.2021
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
21.01.2021