ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Πολυθρόνων Χημειοθεραπείας (τεμ.4)» για τις
ανάγκες της Ογκολογικής Κλινικής, του Γ.Ν. Λαμίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης
12.000,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
18.11.2020
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
30.11.2020
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon diakiryxi_polythronon_himeiotherapeias.pdf413.89 KB