ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

Βασικά στοιχεία Διαγωνισμού

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Προμήθεια " Ιατρικά αναλώσιμα για τη λειτουργία του Ψηφιακού Καρδιοαγγειακού Συγκροτήματος Στεφανιογραφίας ( CPV: 33140000-3) " για είδη που δεν κατοχυρώθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, προϋπολογισθείσας δαπάνης 33.240,75€ πλέον ΦΠΑ για ένα έτος (41.218,53€ με ΦΠΑ), με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 66.481,50€ πλέον ΦΠΑ (82.437,06€ με ΦΠΑ), στο πλαίσιο υλοποιήσης του ΠΠΥΥ 2020, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας .

Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 
12.05.2022
Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού: 
01.06.2022
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon diakiryxi_analosima_stefaniaiografoy_.pdf4.32 MB